> MPSC/UPSC: इतिहास प्रश्नसंच ४

बुधवार, २० नोव्हेंबर, २०१३

इतिहास प्रश्नसंच ४
१. बुद्धाच्या काळात कापड तयार करण्याचे प्रमुख केंद्र कोणते होते   ?
अ .अयोध्या

ब .चंपा

क काशी

ड .पाटलीपुत्र

उत्तर
क काशी 

२. मगधच्या कोणत्या राज्याने प्रथम स्वत:चे खडे सैन्य उभे केले म्हणून त्याला सेनिय असे म्हटले असावे ?

 अ चंद्रगुप्त मौर्य

ब . बिंम्बिसार

क अशोक

ड यापैकी नाही
उत्तर
ब बिंम्बिसार 

३.  प्राचीन भारतात गणराज्य पद्धतीत राजधानीच्या ठिकाणी एक आम सभा असे तिला ---------- म्हणतात 
 अ सभा

ब समिती

क संथागार

ड गण परिषद
उत्तर
क संथागार  

४.  १८३७ मध्ये अशोकाचा ब्राम्ही लिपीतील शिलालेखाचे सर्वप्रथम वाचन कोणी केले ?
 अ .जेम्स प्रिन्सेप

ब .स्टूअर्त क्लार्क

क जेम्स मिल

ड एच. एच. विल्सन
उत्तर
अ जेम्स प्रिन्सेप 

 
५ श्रीनगर शहर कोणी वसविले  ?
 अ .चंद्रगुप्त मौर्य

ब .बिम्बिसार

क कनिष्क

ड अशोक
उत्तर
ड अशोक 

६.मौर्यकालीन प्रशासन व्यवस्थेत बाजाराच्या अधीक्षकाला ----------- म्हणत असत 

 अ पन्याध्यक्ष

ब पौतावाध्यक्ष

क आकाराध्यक्ष

ड संस्थाध्यक्ष
उत्तर
ड संस्थाध्यक्ष 

७ मौर्य काळात शिल्पे अलंकार भांडी खेळणी बनविण्यासाठी कोणत्या साधनाचा वापर केला जात असे  ?
 अ. दगड

ब .लाकूड

क चुना

ड माती
उत्तर
ड माती 

८ सम्राट कनिष्काची राजधानी कोणती होती ?

 अ .मथुरा

ब .श्रीनगर

क पुरुषपुर

ड लाहोर
उत्तर
क पुरुषपुर 

९.कलिंग चा राजा खारवेल --------- धर्माचा अनुयायी होता 

 अ वैदिक

ब . जैन

क बौद्ध

ड हिंदू
उत्तर
ब जैन 

१०. मान्सून वाऱ्यांचा शोध हिप्पालस नावाच्या ग्रीक दर्यावर्द्याला कधी लागला ?
 अ  इ स ४६

ब .इ स १०२

 क इ स पु १२

ड इ स १७२
उत्तर
अ इ स ४६
 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा