> MPSC/UPSC: जानेवारी 2014

बुधवार, १ जानेवारी, २०१४

इतिहास प्रश्नसंच ७१. १९७३  च्या रेग्युलेटिंग  कायद्यानुसार बंगालच्या गव्हर्नर ला गव्हर्नर  जनरल असे संबोधण्यात येवू लागले. पहिले गव्हर्नर जनरल ------------- हे होते
 

अ .विल्यम बेन्तिक

ब .वॉरन हेस्टीग्ज

क .रोबर्ट क्लाइव्ह

ड .लॉर्ड कोर्नवालीस

उत्तर
ब वॉरन हेस्टीग्ज 

२. १८३३ च्या चार्टर कायद्यानुसार बंगालच्या  गव्हर्नर  जनरल ला भारताचा  गव्हर्नर  जनरल असे संबोधण्यात आले. भारताचे प्रथम गव्हर्नर  जनरल ----------------- हे होते 

 अ विल्यम बेन्तिक

ब .वॉरन हेस्टीग्ज

क रोबर्ट क्लाइव्ह

ड लॉर्ड कोर्नवालीस
उत्तर
अ विल्यम बेन्तिक 

३.---------- च्या चार्टर कायद्यानुसार नागरी सेवकांसाठी खुल्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात येवू लागले. 

 अ .१८५८

ब . १८११

क १८६१

ड १८३३

उत्तर
ड १८३३

४. १८५८ च्या भारत शासन अधिनियमानुसार भारताचे सर्वप्रथम व्हाईस रॉय कोण होते ?

 अ लॉर्ड कनिंग .

ब .वॉरन हेस्टीग्ज

क रोबर्ट क्लाइव्ह

ड लॉर्ड कोर्नवालीस
उत्तर
अ लॉर्ड कनिंग 

५. १९०९ च्या कायद्याने सर्वप्रथम एका भारतीय व्यक्तीला व्हाईस रॉय च्या कायदेमंडळात सदस्य म्हणून निवडण्यात आले ती भारतीय व्यक्ती कोण ?

 अ महादेव गोविंद रानडे

ब  सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा

क लाल लजपतराय

ड पंडित मदन मोहन मालदीव
उत्तर
ब सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा 

६. सांप्रदायिक निवडणुकीचे जनक असे कोणाला संबोधतात?

 अ लॉर्ड कर्झन

ब .लॉर्ड मिन्टो

क मोंटेग्यु

ड  चेम्सफर्ड
उत्तर
 ब लॉर्ड मिन्टो 

७ १९३५ च्या कायद्याने --------% जनतेला मतदानाचा अधिकार मिळाला 

 अ ५

ब .१०

क १५

ड २०
उत्तर
ब .१०

८ भारतीय संविधान सभेतील प्रांतीय संविधान सभेचे अध्यक्ष --------- हे होते ?

 अ .पंडित नेहरू

ब . बाबासाहेब आंबेडकर

क सरदार वल्लभभाई पटेल

ड राजेन्द्रप्रसाद
उत्तर
क सरदार वल्लभभाई पटेल 

९. भारतीय संविधानातील आणि बाणी विषयक तरतुदी कोणत्या संविधानावरून घेतले आहे?

 अ इंग्लंड

ब रशिया

क जर्मनी

ड फ्रान्स
उत्तर
क जर्मनी 

१०.भारताच्या संविधान सभेत  कोणत्या  महिलांचा   समावेश  होता ?

 अ अम्मू स्वामिनाथन आणि दुर्गाबाई देशमुख

ब हंसा मेहता आणि विजया लक्ष्मि पंडित

क सरोजनी नायडू

ड वरील सर्व
उत्तर
ड वरील सर्व