> MPSC/UPSC: फेब्रुवारी 2014

सोमवार, ३ फेब्रुवारी, २०१४

भूगोल प्रश्नसंच ४.


१.महाराष्ट्रातील ----------% क्षेत्रात खनिजसंपत्ती आढळते 
 

अ .१५. ३३

ब .१२. ३३

क .१९. ३५

ड .२१. ३५

उत्तर
ब १२. ३३

२. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त खनिजसंपत्ती कोणत्या जिल्ह्यात आहे?

 अ नागपूर

ब .कोल्हापूर

क चंद्रपूर

ड गोंदिया
उत्तर
क चंद्रपूर 

३.महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यात मॅग्निज  आढळत नाही ?

 अ .भंडारा

ब . नागपूर

क सिन्दुदुर्ग

ड बुलढाणा

उत्तर
ड बुलढाणा 

४. सिलो मिलोन हे खनिज कोणत्या धातुशी संबंधित आहे ?

 अ मॅग्निज

ब .सोने

क गंधक

ड लोह
उत्तर
मॅग्निज

५. कोळशाचे कार्बानीकरण करून कोणता पदार्थ मिळविता येवू शकतो ?

 अ अमोनिअम सल्फेट

ब  फेरस सल्फेट

क मॅग्नेशियम सल्फेट

ड कॅल्शियम सल्फेट
उत्तर
अ अमोनिअम सल्फेट 

६. तारापूर अणु विद्युत केंद्र कोणत्या राष्ट्राच्या सहकार्याने चालू आहे ?

 अ फ्रान्स

ब .अमेरिका

क  रशिया

ड जापान
उत्तर
 ब अमेरिका 

७. पवनचक्की चालविण्यासाठी वार्याचा कमीत कमी वेळ किती असावा ?

 अ १ मी /से

ब .२ मी /से

क ३ मी /से

ड ४ मी /से
उत्तर
क ३ मी /से 

८ महाराष्ट्राचे नंदनवन म्हणून कोणता जिल्हा गौरविला गेला आहे ?

 अ .कोल्हापूर

ब . पुणे

क रायगड

ड सिंधू दुर्ग
उत्तर
ड सिंधू दुर्ग  

९.कोणत्या किरणांना मृत्यू किरण म्हणतात 

 अ क्ष -किरण

ब. लेसर किरण

क अल्फा किरण

ड  यापैकी नाही
उत्तर
ब लेसर किरण 

 ९ महाराष्ट्रातील विद्युत क्षमतेचा विचार करून औष्णिक विद्युत केंद्रांचा चढता क्रम लावा
 
 अ पारस - कोरडी - परळी - एकलहरे

ब. पारस - परळी -एकलहरे -कोरडी

क पारस -एकलहरे -परळी - कोरडी

ड  एकलहरे -पारस -कोरडी -परळी
उत्तर
ब पारस-परळी -एकलहरे -कोरडी