> MPSC/UPSC: अर्थशास्त्र प्रश्नसंच १

गुरुवार, १४ नोव्हेंबर, २०१३

अर्थशास्त्र प्रश्नसंच ११.बोकारो पोलाद प्रकल्प कोणत्या योजनेत सुरु झाला  ?
अ .दुसऱ्या

ब .चवथ्या

क .सहाव्या

ड .सातव्या

उत्तर
क  सहाव्या 

२. रोजगार निर्मिती जनक योजना कोणत्या योजनेला म्हणता येईल  ?
 अ .तिसऱ्या .

ब .सातव्या

क नवव्या

ड अकराव्या
उत्तर
ब सातव्या 

३. कोणती योजना यशस्वी झाली नाही असे म्हणता येईल   ?
 अ पहिली

ब .तिसरी

क सहावी

ड दहावी
उत्तर
अ तिसरी 

४. नवव्या पंच वार्षिक योजनेचे घोषवाक्य कोणते  ?
 अ .सामाजिक न्याय आणि समते सह आर्थिक विकास .

ब .सर्वंकष विकास

क दरिद्र निर्मुलानातून पूर्ण रोजगाराकडे

ड यापैकी नाही
उत्तर
अ सामाजी न्याय आणि समते सह आर्थिक विकास 

५ सरकती योजना हि संकल्पना --------- यांनी मंडळी 
 अ .प्रा राग्नार .

ब गुन्नार मिर्दाल

क अशोक रुद्र

ड प्रा लाकडवाला
उत्तर
ब गुन्नार मिर्दाल 

६.भिलाई पोलाद कारखाना कोणत्या देशाच्या मदतीने सुरु करण्यात आला  ?
 अ जर्मनी .

ब .फ्रान्स

क रशिया

ड इंग्लंड
उत्तर
क रशिया 

७ १९६६ ते १९६९ दम्यान तीन वार्षिक योजनांचा मुख्य भर कशावर होता  ?
 अ .कृषी उत्पन्न वाढ .

ब .स्वावलंबन

क परकीय व्यापार वृद्धी

ड उद्योग क्षेत्रात वृद्धी
उत्तर
ब स्वावलंबन 

८ बेकारी हटाव हि घोषणा कधी करण्यात आली ?
 अ ..१९८४

ब .१९८७

क १९८८

ड १९८२
उत्तर
क १९८८

९. कस्तुरबा गांधी शिक्षण योजना कधी सुरु करण्यात आली ?
 अ १९९८

ब . २००२

क २००६

ड २००८
उत्तर
अ १९९८

१०. २० कलमी कार्यक्रम  सर्वप्रथम कधी सुरु करण्यात आला  ?
 अ .१९७७.

ब .१९७४

क १९७८

ड १९७९
उत्तर
क १९७८ 


 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा