> MPSC/UPSC: इतिहास प्रश्नसंच ६.

मंगळवार, ३ डिसेंबर, २०१३

इतिहास प्रश्नसंच ६.१.खालील पैकी कोणाला रावबहाद्दूर हि पदवी इंग्रजांनी दिली ?

अ .दादोबा पांडुरंग तर्खडकर

ब .लोकहितवादी

क .वरील दोन्हीही

ड वरील पैकी नाही

उत्तर
क वरील दोन्हीही 

२. आचार्य अत्रे यांनी मुंबईचा अनभिषिक्त सम्राट म्हणून कोणाला संबोधले?

 अ जगन्नाथ शंकरशेठ

ब .भाऊ दाजी लाड

क बाळशास्त्री  जांभेकर

ड रा. गो भांडारकर
उत्तर
अ जगन्नाथ शंकरशेठ 

३.धन्वंतरी म्हणून कोणत्या समाज सुधारकाला ओळखले जाते ?

 अ वि.रा. शिंदे

ब .महर्षी कर्वे

क जगन्नाथ शंकरशेठ

ड भाऊ दाजी लाड
उत्तर
ड भाऊ दाजी लाड 
 
४. भिक्षुक या ग्रंथाचे लेखन कोणी केले ?

 अ.रा. गो भांडारकर

ब .लोकहितवादी

क महात्मा फुले

ड विष्णुबुवा ब्रह्मचारी
उत्तर
ब लोकहितवादी 

५ सर्वांगीण सुधारणेचे आद्यप्रवर्तक कोणाला मानतात ?

 अ लोकहितवादी

ब महात्मा फुले

क गोपाल गणेश आगरकर

ड महर्षी कर्वे

उत्तर
अ लोकहितवादी 
 

६.लायसेन्स बिलाचा व्यापार आणि व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल म्हणून कोणी विरोध केला ?

 अ.भाऊ महाजन

ब .भाऊ दाजी लाड

क जगन्नाथ शंकरशेठ

ड यापैकी नाही
उत्तर
ब भाऊ दाजी लाड 
 
७  विष्णु बुवांनी --------------या वृत्तपत्राद्वारे वैदिक धर्मावरील टीकेला चोख प्रत्युत्तर दिले. 

 अ वर्तमान दीपिका .

ब .प्रभाकर

क जातीभेद

ड वेद धर्म
उत्तर
अ वर्तमान दीपिका 
 
८ प्लेगच्या रोग्यांची शुश्रुषा करताना प्लेग होवून कोणत्या समाज सुधारकाचा  मृत्यू झाला ?

 अ. बाबा पदमनजी

ब.भाऊ दाजी लाड

क.सावित्रीबाई  फुले

ड.सार्वजनिक काका
उत्तर
क सावित्रीबाई फुले 
 
९.  सेवा सदन ची स्थापना कोणी केली ?

 अ. पंडिता रमाबाई

ब.बेहरामजी मलबारी

क न्यायमूर्ती रानडे

ड.धोंडो केशव कर्वे
उत्तर
ब बेहरामजी मलबारी 

१०.'सुबोध पत्रिका ' द्वारे कोणत्या समाजाच्या विचारांचा प्रसार केला जात असे  ?

 अ.आर्य समाज

ब. सत्यशोधक समाज

क.ब्राम्हो समाज
 
ड प्राथर्ना समाज
उत्तर
ड प्राथर्ना समाज 

 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा