> MPSC/UPSC: राज्यशास्त्र प्रश्न संच २

शुक्रवार, १४ मार्च, २०१४

राज्यशास्त्र प्रश्न संच २१ खालील विधानांचा विचार करा
क.  संविधानातील कलम ३४३ ते ३५१ राज भाषेशी संबंधित आहे
 ख.  संविधानानुसार ज्या संख्या वापरात येतात , त्या आंतरराष्ट्रीय असाव्यात, देवनागरी नको  
 

अ फक्त क बरोबर

ब .फक्त ख बरोबर

क .दोन्हीही बरोबर

ड .दोन्हीही चूक

उत्तर
क दोन्हीही बरोबर

२ खालील विधानांचा विचार करा
क.  भारतीय संविधानानुसार संविधान लागू झाल्यानंतर राजभाषेसंदर्भात प्रथम पाच वर्षानंतर आणि तद्नंतर ५ वर्षानंतर राष्ट्रपती एका आयोगाची नेमणूक करेल
ख.  १९५५ नंतर बी जी खेर यांच्या अध्यक्षतेखाली असा आयोग नेमण्यात आला होता आणि त्यांनंतर १९६५ साली न्या. फजल आली यांच्या अध्यक्षतेखाली दुसरा आयोग नेमण्यात आला

अ फक्त क बरोबर

ब फक्त ख बरोबर

क दोन्हीही बरोबर

ड दोन्हीही चूक
उत्तर
 अ फक्त क बरोबर 

३ सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या भाषेतील याचिकेवर सुनावणी होते ? ?

अ इंग्रजी

ब हिंदी

क दोन्हीही

ड आठव्या अनुसूचीतील २२ भाषांपैकी कोणत्याही भाषेत

उत्तर
 अ इंग्रजी

४ सध्या आठव्या अनुसूचित २२ भाषांचा समावेश करण्यात आला आहे , मूळ संविधानात ----------- भाषा आहे ?

अ १२

ब १४

क १६

ड १८
उत्तर
ब १४

५ अखिल भारतीय सेवेचे जनक कोणाला म्हणतात ? 

 अ पंडित नेहरू

ब  सर्वपल्ली राधाकृष्णन

क सरदार वल्लभभाई पटेल

ड लाल बहाद्दूर शास्त्री
उत्तर
क सरदार वल्लभभाई पटेल

६. भारतीय संसदेने कलम ------- चे पालन करून प्रशासकीय अधिकरण अधिनियम, १९८५ संमत केला

 अ ३२३ क

ब  २३२ ग

क ३२३ ग

ड २३२ क
उत्तर
 अ ३२३ क

७. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण  CAT चे १७ खंडपीठे आहेत त्यापैकी १५ हे मुख्य न्यायालयाच्या प्रधान पीठात आहे इतर दोन कोणत्या ठिकाणी आहे ?

 अ जयपूर आणि वाराणसी

ब . जयपूर आणि  बिकानेर 

क जयपूर आणि लखनऊ

ड  कन्याकुमारी आणि जम्मू
उत्तर
क जयपूर आणि लखनऊ

८ CAT च्या कार्यक्षेत्रात कोणते कर्मचारी येतात ?

 अ सर्वोच्च न्यायालयातील कर्मचारी

ब . संसदेच्या सचिवालयातील कर्मचारी

क  सैन्य सेवांमधील अधिकारी

ड  वरील सर्व
उत्तर
ड वरील सर्व

९.CAT मध्ये तक्रारदाराला किती रुपये शुल्क भरावे लागते ?

 अ ५०/-

ब. ५०००/-

क १००००/-

ड  १०००/-
उत्तर
अ ५०/-

 १०. खालील विधानांचा विचार करा
I विधान परिषदेचे विघटन संसद करू शकते
II संबंधित राज्याच्या विधानसभेने तसा प्रस्ताव पूर्ण बहुमताने मंजूर करावा
III अशा प्रकारचा ठराव हा कलम ३६८ नुसार घटनादुरुस्ती ठरते
 
 अ फक्त Iआणि II बरोबर

ब. फक्त IIIआणि II बरोबर

क फक्त Iआणि III बरोबर

ड  सर्व विधाने बरोबर
उत्तर
अ फक्त I आणि II बरोबर
 
 

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा